دوره های جدید هفته سوم تیر ماه

چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17:30دوره Hysys

چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17:30 دوره PFD

چهارشنبه هجدهم تیرماه ساعت 17 دوره Pvelit

پنجشنبه نوزدهم تیرماه ساعت 13 دوره مبانی کنترل پروژه

/ 0 نظر / 21 بازدید