آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


روز سه شنبه مورخ 4 اسفند ماه 1394 همایش انتخاب شغل مناسب برای مهندسان مکانیک در دانشکده مهندسی دانشگاه امیرکبیر برای دانشجویان برگزارگردید.این امر به همت انجمن علمی دانشکده به ثمر نشست. شایان ذکر است آقای دکتر قندجی کارآفرین موفق عرصه مهندسی با ایراد سخرانی خود باعث جذب دانشجویان متعددی در شرکت در دوره های مهندسی مکانیک گردیدند.


دسته بندی : سمینار - همایش