آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


نرم افزار اندرویدی استانداردهای گاز ایران IGS یکی از مجموعه نرم افزارهای رایگان ارائه شده توسط موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان می باشد.

درباره استانداردهای گاز ایران Iranian Gas Standard IGS  

استانداردهای شرکت گاز ایران که به اختصار IGS نامیده می شوند در چندین بخش ( شامل : اقلام گاز رسانی و خطوط انتقال، اجناس پلی اتیلن، پوشش و حفاظت، ابزار دقیق، انازه گیری و کنترل، مواد شیمیایی، اقلام برقی، اقلام مخابرات، تجهیزات ایمنی، تجهیزات فرآیندی و نقشه های اجرایی ) تهیه و تصویب شده اند که در پروژه هایی که شرکت گاز ایران بعنوان کارفرمای پروژه میباشد معمولا این استانداردها در قرارداد بعنوان مرجع لحاظ می شوند و لذا در فرآیند مهندسی، خریدف ساخت و در نهایت بازرسی اقلام بایستی به این استانداردها توجه خاصی نمود .

این نرم افزار آخرین ویرایش این استانداردها میباشد.

محتوای نرم افزار:

DN : شبکه‌ی توزیع

PL : قلام گازرسانی و خطوط انتقال

PE : فقط اجناس پلی اتیلن

TP : پوشش وحفاظت اززنگ

IN : ابزاردقیق، اندازه گیری وکنترل

CH : موادشیمیایی

EL : اقلام برقی

IT : اقلام مخابرات

SF : تجهیزات ایمنی

PM : تجهیزات فرآیندی

DR : نقشه های اجرایی

آیین نامه شورای استاندارد

حجم برنامه اندروید: 10.67 مگابایت

پیش نیاز اندروید: اندروید 2.2 به بالادسته بندی : اپلیکیشن های رایگان موبایل