آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


دوره آموزشی قواعد طراحی Piping و واحدهای صنعتی با هزینه رایگان توسط موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان برگزار می گردد. این دوره قرار است از تاریخ 1394/11/18 شروع شده و به مدت 12 ساعت در سه روز متوالی ادامه یابد. 

قابلیتهای اکتسابی: آشنایی با روند انجام پروژه ها و وظایف و نحوه ارتباط،مدارک،استانداردها و طراحی واحد صنعتی

 شرایط لازم جهت شرکت در این دوره : مهندسین مکانیک و شیمی و افراد آزاد  


دسته بندی : دوره های رایگان