آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


مجتمع آموزش عالی آزاد نوین پارسیان در طول بیش از 15 سال فعالیت آموزشی و در ادامه کسب موفقیت های خود، برای دومین مرتبه موفق به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آموزش کارکنان دولت در حیطه های برق و تأسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گردیده است.

بدیهی است این موفقیت حاصل مدیریت مدبرانه، تلاش و کارگروهی همکاران و اعضاء هیأت علمی مجموعه می باشد.


دسته بندی : دپارتمان مدیریت، آزمون نظام مهندسی تاسیسات برق، آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی، آزمون نظام مهندسی عمران