آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


برای نخستین بار در ایران موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان جهت بالا بردن سطح کیفی آموزش های فنی و مهندسی، طرح بیمه تضمین یادگیری دوره های آموزشی را ابداع و اجرا نموده است.

 بر اساس این طرح کلیه دانشجویان شرکت کننده در دوره های آموزشی این موسسه پس از پایان دوره چنانچه تعداد غیبت ایشان در جلسات کلاس بیش از 4/17 زمان کلاس نباشد، جهت مرور و بازآموزی مباحث دوره می توانند در کلیه کلاسهای مشابه با دوره مذکور که در طول یکسال آینده برگزار می شود شرکت کرده و مشکلات فنی و تخصصی خود را با کمک اساتید مجرب مجتمع برطرف نمایند.

 جهت شرکت در کلاسها تنها کافی است برگه بیمه تضمین یادگیری که در لحظه ثبت نام از متصدی ثبت نام موسسه دریافت نموده اید را به واحد آموزش تحویل داده و برگه حضور در کلاس مرتبط را دریافت نمایند.

 امید است با ارائه خدمات آموزشی این مجموعه مهندسین فنی مرتبط با دپارتمانهای مختلف تخصص لازم جهت کسب شغل متناسب خود را بدست آورده و در جایگاه متناسب با خود فعالیت کنند.