آمار بازید
درباره موسسه :

موسسه آموزش عالی آزاد نوین پارسیان با عنایت به مجوز قطعی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت برگزاری دوره های فنی مهندسی و همچنین تائید صلاحیت آموزش از آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران و آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،به شرکت کنندگان در انتهای دوره مدرک رسمی با قابلیت ترجمه و تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اعطاء می نمایند. می توان این مدرک را معتبر ترین مدرک کشور در حوزه خود دانست و با اطمینان از آن برای ارتقای شغل، استخدام و یا مهاجرت استفاده نمود.


سمینار رایگان

رزومه نویسی و نحوه موفقیت در مصاحبه شغلی

نوزدهم مرداد ساعت 17

مدرس دکتر علیرضا قند چی

ثبت نام 88822225دسته بندی : آزمون نظام مهندسی عمران، دپارتمان دوره های غیر حضوری، اخبار نوین پارسیان، دوره های در حال شروع


 

 

88822225


دسته بندی :


www.Novinparsian.ir

88822225


دسته بندی :